PvdA: ,,Onderzoek of tijdelijke woningbouw mogelijk is”

TYNAARLO/VRIES – De woningbouw op de locatie in Vries-Zuid, voorheen bekend als Diepsloot 3, gaat op z’n minst pas in 2021 van start. Dit werd onlangs bekend in een informatieve bijeenkomst georganiseerd door de gemeente Tynaarlo. Het leidde tot verbaasde reacties bij burgers en politieke partijen. Zowel de PvdA als D66 vragen het college mogelijkheden te onderzoeken om op kort termijn aan de woningbehoefte in Vries, met name bij starters, te voldoen. Leefbaar Tynaarlo-wethouder René Kraaijenbrink is echter stellig: ,,Dit is het snelste en meest realistische scenario”.

Volgens PvdA Tynaarlo-raadslid Anneke Lubbers is ,,iedereen teleurgesteld” dat het minimaal tot 2021 duurt voordat de schop in de grond gaat op Vries-Zuid. ,,Wij hebben enige tijd geleden met jongeren uit Vries om de tafel gezeten en daaruit vloeide voort dat er een tekort is aan starterswoningen in Vries. Dit kan jongeren in Vries ervan weerhouden om in Vries te blijven”.

In de vorige collegeperiode werd in 2017 al vastgesteld dat er ruimte is voor woningen in diverse sectoren in Vries, specifiek op Diepsloot 3 (inmiddels omgedoopt tot Vries-Zuid). ,,Iedereen zette in op 2019 als het jaar waarin met de bouw gestart zou kunnen worden, maar door de planvorming en juridische procedures duurt het nu op z’n minst nog twee á drie jaar voordat de schop de grond in gaat. Veel mensen zijn daar teleurgesteld over, waaronder circa 35 jongeren of stellen die hun handtekening reeds hebben gezet voor een toekomstig huis in Vries-Zuid”, vertelt Lubbers.

Als het aan de PvdA ligt onderzoekt het college daarom de mogelijkheden voor tijdelijke woningbouw op Vries-Zuid om sneller aan de behoefte te voldoen. ,,Wij vinden: kom op, je hebt bepaalde dingen beloofd, nu gaat het wéér langer duren, dus willen wij het college vragen de mogelijkheden naar tijdelijke woningbouw te onderzoeken. Ga kijken of je tegemoet kunt komen aan de wensen van de jongeren hier in Vries die hier graag willen blijven wonen. Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan starterswoningen die weer eenvoudig afgebroken kunnen worden. Juridisch gezien is het mogelijk om tijdelijk een bestemmingsplan aan te passen”.

Lubbers stelt dat er voor jongeren in Vries niks te koop is binnen hun segment. ,,De meeste huizen die te koop staan in Vries zijn veel te duur voor starters. Ik hoop daarom van harte dat het college ons verzoek in overweging wil nemen. Er zijn allerlei vormen van tijdelijke woningbouw en flexibele huisvestigingsconcepten mogelijk”.

Ook D66 Tynaarlo verbaast zich over de gang van zaken en heeft vragen gesteld aan het college over een mogelijke versnelde uitvoering van het bouwproject, de planologie en eventuele alternatieven, naast nieuwbouw, om de woningmarkt in Vries in beweging te krijgen en te voldoen aan de woonbehoeften in Vries.

Wethouder René Kraaijenbrink van Leefbaar Tynaarlo legt de vragen vanuit de oppositiepartij PvdA en coalitiepartij D66 vooralsnog naast zich neer: ,,Er leefden ideeën die niet realistisch zijn. We willen eerst kijken: wat willen de mensen precies? Dat kost tijd. Daar is een wetmatige procedure voor die iedereen gelijke kansen biedt. We willen het goed doen. Eigenlijk kan het niet sneller. Dit is het snelste en meest realistische scenario. Als daartegen wordt geprocedeerd, dan gaat de bouw alleen nog maar langer duren”.

De informatieve bijeenkomst op 13 december was bedoeld om ,,de klokken gelijk te zetten”, vertelt de wethouder. ,,We hebben nog niks. Wat gaan we vanaf nu doen? Inhoudelijk hebben we het nog nergens over gehad. We gaan in gesprek met omwonenden, iedereen mag meepraten. We moeten nog iemand vinden die het gebied gaat ontwikkelen. We kunnen niet eerder met dit bouwproject starten dan in 2021”.

De optie voor tijdelijke huisvesting voor starters wuift Kraaijenbrink weg. ,,Dat is niet realistisch. Vries-Zuid is momenteel een braakliggend terrein. Dan moeten we allerlei voorzieningen optuigen en iets mogelijk maken, wat we over twee jaar weer moeten afbreken. Wij willen starters een permanente woning bieden en niet één of andere noodoplossing. Starters- en noodwoningen zijn twee verschillende dingen. Wij willen graag voldoen aan de vraag naar starterswoningen, maar we zullen eerst moeten kijken hoe en daarin kun je geen ‘shortcuts’ nemen. Als je een goed proces wilt hebben, waarin iedereen inspraak heeft, dan kost dat tijd: 2019 is daarom niet realistisch, 2021 – op z’n vroegst – wel”.