VRIES – De kogel is door de kerk. Afgelopen Paaszaterdag heeft het bestuur besloten om met ingang van het komende voetbalseizoen haar vlaggenschip over te hevelen van de zondag naar de zaterdag. Daarnaast zal ook het oude VAKO 4 zondag meeverhuizen en is er een extra zaterdagteam in de maak. Naast de al twee bestaande teams, de vrouwen en de jeugd wordt het dus een gezellige en volle boel op de zaterdag op Sportveld De Fielliettaz Goethart in Vries. “Dat is precies wat we willen bewerkstelligen in Vries”, aldus VAKO voorzitter Stef Drenth. “Reuring en een place to be in ons dorp waar sport in combinatie met gezelligheid samenkomen. Iets waar we ik Vries hard behoefte aan hebben. Zoveel is wel duidelijk geworden het afgelopen coronajaar.”

De voorzitter kijkt tevreden terug op het ‘proces’ zoals dat dan zo mooi heet. “Ja absoluut! We zeiden zaterdagmiddag na de vergadering ook dat als de veldbezetting en het aantal scheidsrechters onze grootste kopzorgen zijn we niks te klagen hebben! Een groot compliment voor een ieder die zich beziggehouden heeft met de communicatie en afstemming richting selectie, de overige seniorenteams, onze oudste jeugd en daarna richting de overige leden, sponsoren en vrijwilligers.”

Twee weken geleden heeft het bestuur uitgebreid online toelichting gegeven op alle plannen met het verzoek aan alle leden om met opmerkingen, bezwaren en vragen zich te melden bij het bestuur richting de definitieve besluitvorming. “We hebben daarna louter nog positieve reacties ontvangen dus dit was zaterdag voor ons een hamerstuk”, aldus Drenth. De voorzitter was extra content met het feit dat ook oud VAKO 4 zondag meeverhuist en dat er dus wederom een nieuw seniorenteam bijkomt op de zaterdagmiddag. “We zijn bij VAKO daar extra trots op dat je in deze tijd – waar we veel geluiden elders horen dat de interesse en animo bij verenigingen verdwijnt – wij kunnen melden dat we in aantal teams uitbreiden en uitkijken naar prachtige zaterdagen vanaf het komende – hopelijk corona vrije – voetbalseizoen.”

De inschrijving voor VAKO 1 is inmiddels de deur uit naar de KNVB waarin tevens aangegeven is dat de Vriezenaren een voorkeur hebben voor een Drents georiënteerde vijfde klasse op de zaterdag.