‘De gevolgen voor ouders van kinderen met een zwakke hartconditie zijn uitermate vervelend’

REGIO – Minister Kuipers van Volksgezondheid heeft onlangs besloten om het op zijn verzoek uitgevoerde onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit, naast zich neer te leggen. Dit kan betekenen dat het kinderhartcentrum van het UMCG op termijn sluit. Het plan stuit alleen maar op weerstand bij iedereen die de afdeling kinderhartchirurgie een warm hart toedraagt.

Voor PvdA-fractiemedewerkster en raadslid Anneke Lubbers van de gemeente Tynaarlo en Ralph Du Long (statenlid en vicevoorzitter Drents Parlement) is dit wederom het bewijs dat de machtige arm van de regering uit Den Haag nog altijd goed functioneert, maar zelf bepaalt wat hij geeft en neemt. Per saldo niet veel als het gaat om de toekomst van de

afdeling kinderhartchirurgie die een belangrijke functie heeft in Noord Nederland en daarom is het tijd voor actie stelt Lubbers. ‘We zien het tegenwoordig met zoveel onderwerpen dat er nauwelijks meer wordt geluisterd naar de mensen in Noord Nederland. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan de afwikkeling van de gaswinning, maar er zijn nog veel meer onderwerpen waar de Nederlandse regering het zichzelf te gemakkelijk maakt of er te licht over denkt. Je zou mogen verwachten dat er met besluiten over uitermate belangrijke afdelingen binnen ziekenhuizen zorgvuldiger te werk wordt gegaan, maar het tegendeel is helaas waar. De gevolgen voor ouders van kinderen met een zwakke hartconditie zijn uitermate vervelend, want als de afdeling kinderhartchirurgie verdwijnt, dan zul je voor alle voorkomende onderzoeken en behandelingen naar Leiden of Utrecht moeten en voor sommige mensen is dat niet te doen. Wij maken ons dan ook sterk voor het behoud van de afdeling.’

Er zijn door de PvdA en de ChristenUnie inmiddels vragen gesteld aan de Gedeputeerde Staten van Drenthe. In december nam het Drents Parlement nog unaniem een motie van de ChristenUnie aan om aan te dringen de optie om het kinderhartcentrum van het UMCG te sluiten te schrappen. Beide partijen hebben daarom nu vragen gesteld aan de Gedeputeerde Staten van Drenthe vervolgt Lubbers. ‘Zij willen dat het College nogmaals bij de minister gaat benadrukken dat de sluiting van het Groningse Kinderhartcentrum voor Drenthe ontoelaatbaar is vanwege het grote belang ervan voor de zorg in het Noorden. Tevens roepen ze het College op om minister Kuipers uit te nodigen voor een gesprek om zo het belang van de regio stevig bij de minister onder de aandacht te brengen. Het vertrek van de afdeling heeft grote gevolgen en niet alleen voor de kinderen en ouders, maar bijvoorbeeld ook voor al het personeel dat verbonden is aan de afdeling kinderhartchirurgie. Wij hopen dat we antwoord kunnen krijgen op de vragen die we willen stellen en dat de minister het besluit heroverweegt of kiest voor een betere oplossing. Sluiten is voor niemand een optie en dit maakt het onderwerp ook zo belangrijk.’ PvdA-statenlid Ralph du Long constateert een trend die zich ook op andere zorgterreinen steeds nadrukkelijker laat gelden. ‘De sluiting van de nacht spoedeisende hulp in Meppel is ook zo’n voorbeeld van de kant die we niet op moeten willen met z’n allen. Binnen dit recente voorbeeld zie je ook duidelijk dat de zorg in Nederland aan het verschralen is. Als het gaat om hele specialistische zorg gaat waarvan de minister zegt dat we dit moeten concentreren om de expertise op het juiste niveau te houden, dan snap ik de volgorde wel, maar niet hoe dit in de praktijk uitpakt. Op basis van het onderzoek dat door de minister zelf is uitgevoerd zegt hij nu dat de ziekenhuizen het besluiten moeten nemen. Dit is wat hij eigenlijk had moeten zeggen in een reactie op het onderzoek. Ik heb het rapport gelezen, maar ik ga niet besluiten wat dicht moet, maar wel wat open moet blijven en dat is Groningen. Als dit besluit niet wordt genomen, dan kan dit betekenen dat een groot deel van deze zorg afbrokkelt en dat is geen goed nieuws voor inwoners van Noord Nederland.’

Du Long hoopt dat de discussie rondom de afdeling kinderhartchirurgie een positieve wending krijgt, maar geeft wel aan dat er veel moet gebeuren voordat de noodzaak duidelijk is. ‘Ik hoop dat er achter de schermen iets gaat gebeuren in de vorm van stille diplomatie, maar ik denk dat er zo langzamerhand veel meer nodig is. Het ziekenhuis in Groningen ziet kansen voor haar afdeling, maar er moet veel meer lawaai worden gemaakt. Richting Den Haag moet er sowieso veel meer lawaai worden gemaakt, anders horen ze ons niet. Het gaat nu om zorg, maar je kunt ook denken aan openbaar vervoer. De minister heeft nu voor april gevraagd aan de ziekenhuizen om met een stuk naar buiten te komen, dus het zou best zo kunnen zijn dat het besluit pas na de Provinciale Statenverkiezingen wordt genomen. Stel dat we de discussie wel winnen, dan heeft het ook weer gevolgen voor de rest van Nederland. Als je in Limburg woont, dan ben je ook niet zomaar in het Westen van Nederland. Ik vermoed dat mensen in Limburg dan op een zeker moment zullen uitwijken naar ziekenhuizen in België of Duitsland. Om maar aan te geven dat de locatie van belangrijke zorgspecialisaties in een land als Nederland een heel ingewikkeld gegeven is waarop we voor de afdeling in Groningen hopelijk snel een antwoord mogen verwachten.’